Психологическо консултиране на деца

Индивидуално консултиране на деца

Срещите протичат под формата на игра. На фокус е светът на детето, със съответните изразни средства – разиграване на роли, рисуване, озвучаване на кукли. Ролята на психолога е да даде думи на случващото се по време на сесиите и да съпроводи детето в неговите преживявания. Това, което се случва като резултат е спадане на тревожността и  подобряване на общото психично състояние, което следва да доведе до подобряване на езика и комуникативните умения, намаляване или отпадане на конкретната симптоматика.

Индивидуалната сесия е с продължителност 45 минути, като посещенията обикновено са веднъж  или два пъти седмично.

Цена на индивидуална консултация – 40лв

Индивидуално консултиране на юноши

В юношеска възраст, когато езикът е овладян, терапевтичните сесии протичат под формата на разговор, в който юношата, подкрепян от психолога споделя това, което го вълнува или притеснява. Според конкретния случай могат да бъдат използвани арт-терапевтични теники, елементи от психодрамата или др.

Продължителността на сесията е 45 минути.

Цена на индивидуална консултация – 40лв.

Ателиета 

Ателиетата за деца имат терапевтична насоченост и се водят от психолог. Ателиетата могат да бъдат групови и индивидуални.

Предоставят се различни материали, съобразени с темата на ателието /рисуване, работа с пластелин или глина, изработване на дребни предмети, работа с „тихи книжки“ , създаване на приказни герои и приказки и т.н./. Детето е поканено да екпериментира с предложената тема, да създава свои собствени, уникални изобретения.

Идеята на индивидуалните и групови ателиета е да се даде възможност на детето да конструира себе си по уникален начин с помощта на приказките и изкуството, да създаде собствен прочит на случващото се с него и около него, подкрепено от специалист, да твори собствен свят в едно защитено, толерантно и подкрепящо пространство.

Работата в ателиетата НЕ цели  децата да се учат да рисуват, говорят, четат и т.н. Подобрението в езика, фината и груба моторика, комуникацията и т.н. се явяват ефект от терапевтичните срещи, а не тяхна цел. Реалната цел на срещите в този формат е детето да бъде съпроводено в изследването на себе си, на света и на начините си за справяне.

  •        Групови ателиета

Предлага се обща тема, в която детето може  да участва или да избере да прави нещо друго, което да не пречи на останалите. Всеки има право да бъде различен, да бъде подкрепен в своята уникалност. В същото време е налице възможността детето да развива своите комуникативни умения, да експериментира с поведения и ситуации в защитена и контролирана среда, да развива потенциала си, подпомаган от водещия.

Груповите срещи се провеждат веднъж или два пъти седмично. Имат продължителност 60 минути. Участват между 3 и 8 деца. Редовното присъствие е препоръчително, за да е възможно максималното взаимодействие между участниците.

Тъй като за някои деца, независимо от желанието на родителите, индивидуалната работа е единствената възможна се прави предварителна среща с детето и родител преди включване в групова работа.

Цената на едно посещение на групово ателие е 15лв.

Първоначалната индивидуална среща е 40лв.

  • Индивидуални ателиета

Индивидуалните ателиета имат предимството на индивидуалната терапевтичина сесия, в която детето необезпокоявано от други деца има възможност да изследва себе си с помощта на изкуството и приказките. В индивидуалните ателиета има много повече свобода, тъй като цялото налично пространство, различните материали и вниманието на специалиста са на негово разположение. Всяка среща има първоначално зададена тема, която детето може да откаже или свободно да използва по собствен начин наличните ресурси.

Цената на една индивидуална среща е 40лв за 45 минути.