Психологическо консултиране на деца

Индивидуално консултиране на деца и юноши

Обикновено на първата психологическа консултация детето е съпроводено от родител. При провеждане на терапия на малки деца, които не се чувстват комфортно сами, родителят участва в срещите докато детето има нужда от неговото присъствие.

Срещите на детето с детския психолог протичат под формата на игра. На фокус е светът на детето, със съответните изразни средства – разиграване на роли, имитация, свободна игра, рисуване, моделиране, творчество.

В юношеска възраст, когато езикът е овладян, терапевтичните сесии протичат под формата на разговор, в който юношата, подкрепян от психолога споделя това, което го вълнува или притеснява. Не винаги това, което конкретно тревожи родителя съвпада с това, което вълнува тийнейджъра по време на срещите с детския психолог. Според конкретния случай могат да бъдат използвани арт-терапевтични техники, различни игри, творчески изобретения, елементи от психодрамата и др.

Ролята на детския психолог е да съпроводи, подпомогне и подкрепи детето и юношата в неговите преживявания, търсения, изобретения.

Повече информация какво да очаквате при срещата с психолога, който сте избрали за вашето дете може да намерите в статията  „Детето и детският психолог“.

Ако имате съмнения или въпроси за игровата терапия, може да прочетете Играта в кабинета на детския психолог.

Индивидуалната сесия е с продължителност 45 минути, като посещенията обикновено са веднъж  или два пъти седмично.

Групи за деца

Важно!

Към момента, във връзка с динамиката в правителствените мерки за овладяване на коронавирусната пандемия, не се провеждат групови занимания.

 

Груповата работа е фокусирана върху подпомагане на детското развитие под формата на творчески ателиета, водени от психолог.

Предоставят се различни материали, съобразени с темата на ателието /рисуване, работа с пластелин или глина, изработване на дребни предмети, работа с „тихи книжки“ , създаване на приказни герои и приказки и т.н./. Детето е поканено да експериментира с предложената тема, да създава свои собствени, уникални изобретения.

Идеята на работата в група е да се даде възможност на детето да конструира себе си по уникален начин с помощта на приказките и изкуството, да създаде собствен прочит на случващото се с него и около него, подкрепено от детския психолог, да твори собствен свят в едно защитено, толерантно и подкрепящо пространство споделено с други деца.

Работата в ателиетата НЕ цели  децата да се учат да рисуват, говорят, четат и т.н. Подобрението в езика, фината и груба моторика, комуникацията и т.н. се явяват ефект от терапевтичните срещи, а не тяхна цел. Реалната цел на срещите в този формат е детето да бъде съпроводено и подкрепено в самостоятелното изследване на себе си, на света и на начините си за справяне.

Предлага се обща тема, в която детето може  да участва или да избере да прави нещо друго, което да не пречи на останалите. Всеки има право да бъде различен, да бъде подкрепен в своята уникалност. В същото време е налице възможността детето да развива своите комуникативни умения, да експериментира с поведения и ситуации в защитена и контролирана среда, да развива потенциала си, подпомаган от водещия.

Груповите срещи се провеждат веднъж или два пъти седмично. Имат продължителност 60 минути. Участват между 3 и 7 деца. Редовното присъствие е препоръчително, за да е възможно максималното взаимодействие между участниците.

Тъй като за някои деца, независимо от желанието на родителите, индивидуалната работа е единствената възможна се прави предварителна среща с детето и родител преди включване в групова работа.

 

Споделете с...