Представяне

„Детската стая“ е пространство за детско развитие, в което децата и юношите, подкрепени от психолог  имат възможност да изследват себе си индивидуално и в група. На разположение на децата са различни играчки, настолни игри, материали за творчество, които да подпомогнат реализирането на идеи, споделянето, разбирането на себе си и света.  

Психологичната работа в „Детската стая“ е повлияна от възгледите на френските психоаналитици Жак Лакан и Франсоаз Долто. 

Фокус на работата в „Детската стая“ е да се остойности всяко дете, да се признае правото му да бъде различно, да му се предостави поле за експериментиране в конструирането на мястото му в света.

В пространство без стереотипи, детето има възможност да изобрети специфични за него начини за справяне, да се постави по собствен начин в отношенията с другия, в разбирането на света, в собствения си смисъл, да възпроизведе себе си по възможно най-личният и умиротворителен начин. 
Извън ограниченията децата откриват своя личен ресурс за справяне и живеене. Този подход към грижата за детето осигурява опора, която помага за преодоляването на психичното страдание, спадане на тревожността и повишаване на способността за справяне.

Повече за създаването на проекта „Детската стая“ може да прочетете тук.

Индивидуалните и групови ателиета с детски психолог са насочени към:

 • подкрепа и стимулиране на детското развитие;
 • използване на творческите задачи, ролевите игри и приказките за подкрепа при формиране на индивидуалността;
 • подкрепа в развитието на самостоятелност;
 • поведенчески проблеми;
 • обучителни затруднения;
 • комуникативни нарушения;
 • телесна симптоматика;
 • хиперактивност с дефицит на вниманието;
 • аутистичен спектър;
 • страхове, безпокойство;
 • житейски кризи и загуби;
 • нервност, чувствителност.

Актуална информация за груповите дейности има в обявения в сайта график , както и на страницата във фейсбук „Детската стая“.