Представяне

Проектът „Детската стая“ е насочен към деца, които по един или друг начин срещат затруднения в адаптацията. „Детската стая“ предоставя пространство и опорни точки за проява на уникалността на всяко дете. Индивидуалната и групова работа с детски психолог е съобразена с със специфичните особености, възрастта и нуждите на всяко дете.
Докато възрастният често успява да вербализира чувствата си, детето невинаги може да намери думи за това, което се случва с него. Играта, рисунките, различния поведения, които могат да се струват необичайни и дори проблемни за възрастните, са изразът на детските емоции.
В пространство без стереотипи, детето има възможност да изобрети специфични за него начини за справяне, да се постави по собствен начин в отношенията с другия, в разбирането на света, в собствения си смисъл, да възпроизведе себе си по възможно най-личният и умиротворителен начин. Фокус на работата в „Детската стая“ е да се остойности всяко дете, да се признае правото му да бъде различно, да му се предостави поле за експериментиране в конструирането на мястото му в света.
Извън ограниченията децата откриват своя личен ресурс за справяне и живеене. Този подход към грижата за детето осигурява опора, която помага за преодоляването на психичното страдание, спадане на тревожността и повишаване на способността за справяне.

Индивидуалните сесии са с продължителност 45 минути, а груповите – 60 минути. Включването в група става след задължителна първоначална индивидуална среща с родителите и детето.

Индивидуалните и групови ателиета с детски психолог са насочени към:

 • подкрепа и стимулиране на детското развитие;
 • използване на творческите задачи, ролевите игри и приказките за подкрепа при формиране на индивидуалността;
 • подкрепа в развитието на самостоятелност;
 • поведенчески проблеми;
 • обучителни затруднения;
 • комуникативни нарушения;
 • телесна симптоматика;
 • хиперактивност с дефицит на вниманието;
 • аутистичен спектър;
 • страхове, безпокойство;
 • житейски кризи и загуби;
 • нервност, чувствителност.

Актуална информация за груповите дейности има в обявения в сайта график , както и на страницата във фейсбук „Детската стая“.