Психотерапия за невербални деца

В последните години прави впечатление, че все повече родители се обръщат към логопедите за преодоляване на сериозни проблеми като липсата на реч при деца след три годишна възраст.

Защо това често се оказва недостатъчно ефективно?

Въпреки препоръчките на самите логопеди, педиатрите и детските психолози, на голяма част от родителите като че ли убягва един съществен факт. В повечете случаи детето не просто не говори, то не прави опити, не проявява интерес към речта, използва посочване, характерен звук или друго, което да послужи на мястото на речта, но в много случаи е видимо, че невербалното дете не иска да говори, избягва общуването и по линия на останалите комуникационни канали. Обикновено се наблюдават и други особености съпътстващи липсата на реч и даващи основание на специалистите да предполагат смущения в детскто развитие.

Какво е речта?

Някои психолози не работят с невербални деца. Това не бива да отказва родителите да търсят специалист, подготвен да взаимодейства с детето по други начини – през играта, творчеството, театъра.

Нека е ясно, че логопедите работят с техниката, начина на говорене, с упражненията, онагледяването, стимулирането. Специалистите, които работят с желанието на детето са детските психолози. Докато детето няма желание да взаимодейства, всякаква интервенция би довела до нетраен или незадоволителен резултат. Липсата на желание за общуване е знак за нещо, което не се случва по обичайния начин при детето. Обикновено знаците са повече – особености в поведението, предпочитанията, реакциите, интересите на детето.

Психологическата работа с неговорящо дете би следвало да осигури свободно пространство за изобретения на детето, които да му послужат за опори. Обикновено взаимодействието между дете и възрастен по време на терапевтична сесия осигурява възможност за развитие и естествено стимулиране на желанието за общуване, доколкото това е възможно в конкретния случай.

Една комплексна работа със специалисти по речта, детски психолози, психомоторни терапевти би могла да създаде специфично място, в което детето да преодолее затрудненията си.

Насоки

Групова психотерапия за деца

„Зависимата група с храктерното за нея издигане на един човек създава трудности за амбициозния или всъщност за всеки, който иска да бъде чут, защото в очите на групата и в неговите собствени това означава, че той е в съперничество с лидера. Усещането е, че ползата вече не идва от групата, а само от лидера на групата.“ У.Р. Бион. „Опит в групи“

Цялата публикация „Групова психотерапия за деца“

Детето, неудобните въпроси и тайните

На всички родители се случва детето да зададе въпроси, които предизвикват неудобство и объркване. Те могат да бъдат в сферата на сексуалното, отношенията, произхода, да засягат теми за смъртта, семейни тайни или друго, което притеснява възрастния.

Важно е детските въпроси да не остават без отговор.

Цялата публикация „Детето, неудобните въпроси и тайните“

Франсоаз Долто за възпитанието

„Потребността е нещо, което се повтаря, желанието е винаги нещо ново;ето защо, възпитавайки, ние трябва да внимаваме да не задоволяваме всички желания“ – Франсоаз Долто, „Всичко е език“.

Цялата публикация „Франсоаз Долто за възпитанието“