Играта

„Тригодишното дете все още не може да се концентрира и да внимава дотолкова, че да учи истински. То се изгражда играейки. Имитира, измисля, създава, експериментира, мисли. С удоволствие се научава да владее тялото си, говоренето, времето и пространството, открива заобикалящата го среда, изработва стратегии, разбира и възприема понятия, свързани с правилата за поведение. За него е абсолютно необходимо да играе.“

Мириам Сежер „Малкото училище – голямото начало“ ,ИК“Колибри“,2013

Игра и творчество

„Донълд Уиникът изтъква важността на свободната игра за детето.Тя му позволява да действа спонтанно и да освободи творческите си заложби. „Творчеството е универсално. То е неделима част от живота. Позволява ни да възприемем заобикалящата ни реалност. Предполага добро здраве.Присъщо е на всяко човешко същество, дори да е силно инвалидизирано. /Уиникът. 1975/.

Цялата публикация „Игра и творчество“