График

Важно!!!

Към момента работата с деца се осъществява само в индивидуална форма в психологическите кабинети в София Център и ж.к. Люлин 9.

Възможно е онлайн консултиране на родители и тийнейджъри по вайбър или месинджър след предварителна уговорка.

За деца, които биха имали полза от работа в творческо ателие, но са във  възраст, за която няма активна група, има възможност за индивидуални ателиета, които са с цена и продължителност на една стандартна терапевтична сесия – 40лв., 45 минути.

Цената на едно посещение на групово ателие е 20лв.


Работилница за млади изследователи“ –  малка група за деца в предучилищна и начална училищна възраст. Води се от психолог.

 • Стимулиране на творческата изява и свързаните с нея ползи, касаещи  подобряване на фината моторика, речевото развитие, подобряване на самооценката, развиване на самостоятелност;
 • Спадане на трeвожността;
 • Подкрепа в развиване на комуникативните умения;
 • Подпомагане в адаптацията в училище;
 • Подкрепа при криза на развитието, семейни проблеми, стресови житейски ситуации.

Срещите се провеждат всяка събота от 10.30ч. в кабинета на ул. „Цар Самуил“ 26б – София център и са с продължителност 60 минути.  Участието се заявява предварително.


„Творители“ – група за деца в начална училищна възраст. Води се от психолог. В процес на формиране.

 • Стимулиране на познавателните процеси, личната изява и креативност;
 • Стимулиране на любознателността и желанието за учене;
 • Спадане на тревожността;
 • Повишаване на самооценката;
 • Подобряване на комуникативните и социалните умения;
 • Подкрепа в израстването и справянето.„Развиваща група“ – /логоритмика, приказкотерапия, креативно ателие/ за деца от 2 до 6г. – кабинет-ж.к.Люлин 9. Води се от психолог и логопед. В процес на формиране.

 • Стимулиране на желанието и способностите за комуникация и ползване на речта чрез ритмика, музика, приказки, танц;
 • Развитие на емоционалната сфера;
 • Насърчаване на творческата изява;
 • Разивите на фина моторика и чувство за ритъм;
 • Подкрепа в адаптацията в група.

Срещите се провеждат веднъж седмично, всеки петък от 10.30 до 11.30 в  жк.Люлин 9, бл.964. Цената е 25лв на посещение. Участието се заявява предварително.


„Малки ателиета“ – за деца от 1 до 3 години – в момента няма активна група.

Основна цел на Малките ателиета е създаването на сигурно пространство за развитие, творчество и експериментиране за най-малките, което да подпомогне лесното адаптиране в детската градина. Груповата работа е подходяща и за деца, които срещат затруднения с отделянето от майката и с приемането на живота в детската градина.

Детето е придружено от близък възрастен, освен ако не се чувства спокойно да бъде поверено на водещия.

Дейностите са разнообразни и съобразени с възможностите и интересите на участниците.

Ползи от участието в Малките ателиета:

 • Подготовка за влизане в детска градина;
 • Стимулиране на интереса към взаимодействие с околните, творчество и изява;
 • Стимулиране на говорното развитие;
 • Стимулиране развитието на финатата моторика;
 • Подпомогане справянето на детето и подкрепа при формирането на неговата независимост.