Консултиране на организации

  • Изготвяне и изпълнение на програми за екипна принадлежност.
  • Провеждане на групови срещи за разрешаване на конфликти.
  • Изготвяне и изпълнение на програми за стимулиране и мотивация на екипи.
  • Анализ и препоръки при проблеми в организацията на ниво комуникация и междуличностово взаимодействие.
  • Организиране на тематични творчески ателиета за служители на организации и техните деца.

Програмите се изготвят спрямо конкретната заявка.