Психологическо консултиране на възрастни

Индивидуалното психологическо консултиране е насочено към работа по заявката на клиента – проблемната област, която причинява психически дискомфорт. Тя може да бъде свързана с преживяване на трудна житейска ситуация, проблеми с настроението, тревожни състояния, зависимост, затрудненията в адаптацията, проблеми в отношенията, натрапливости, панически пристъпи и всичко,  което причинява психическо страдание.

По време на терапевтичната сесия, клиентът, подпомаган от психолога споделя свои притеснения, неща които го вълнуват. Роля на психолога е да подкрепи клиента по пътя към изследване на себе си, да интерпретира където е необходимо, да подпомогне активирането на личния ресурс. Психологът съпровожда клиента в неговото споделяне. Неговата работа е насочена преди всичко към възстановяване на равновесието и облекчаване на симптоматиката.

Цена на индивидуална сесия – 40лв /45 минути/