Психологическо консултиране на възрастни

В психологическото консултиране и терапия следвам психоанализата на Жак Лакан. Като специалист съм в процес на формиране като психоаналитик.

Психоанализата е „лечение чрез говорене“. Тя е често продължителен и дълбоко интимен процес на споделено и изговорено с терапевта вътрешно изследване, което прави справянето с психическото страдание възможно. Психоаналитичната терапия не се основава на магически техники и обещания за бързо оздравяване, въпреки че в много случаи облекчаване на психичното напрежение може да се постигне и за няколко сесии.

Причината да се потърси психотерапевтична помощ е заради спешността, заради вътрешната непоносимост на нещо, с което човек не може да се справи, нещо което е дълбоко лично и следва да му се обърне внимание. Психоаналитичната терапия уважава различието, уникалността на човешкото същество и специфичните му начини за фунциониране и справяне.

Продължителността на терапията е индивидуална и зависи от желанието и възможностите на всеки, който се обърне към мен за съвместна работа по изследване на психичното.

Споделете с...