Игри за деца и възрастни

Тук ще предложа игри, които са подхдоящи за деца и за възрастни и могат да бъдат изпълнени навън или на закрито.

Игра „Търсене на съкровища“

Това е игра, която може да бъде нагодена за хора от всякаква възраст. На различни места се скриват дребни предмети. По-малките могат да бъдат насочвани с думите „топло“ – когато детето се приближава към скрития предмет и „студено“, когато се отдалечава.

За по-големите се подготвят гатанки – ключове, които да водят една към друга, докато се стигне до скрития предмет. Първата гатанка, написана на листче може да се даде или да бъде открита с „топло“ и „студено“. Листчетата могат да се крият под статуйки, книги, около по-големи предмети, които да могат да бъдат описани повече или по-малко директно.

Игра „Многознайко“

Тази игра може да се адаптира за двама или повече деца или възрастни. Неободими са малки листчета, на които се записват различни теми – „Космос“, „Море“, „Пиленца и котенца“, „Приказки“, „Когато трите прасенца срещнали Червената шапчица“ и т.н. Могат да се предлагат всякакви теми – конкретни, провокативни, забавни, според възрастта и интересите на участниците. Всеки участник изтегля листче с тема и говори по нея 1, 3 или 5 минути.

Игра „Подът е лава“

Основното за тази игра е, че при подаден сигнал „Подът е лава“, не се стъпва на пода. Играта може да се усложни и видоизмени според интересите и възрастта на участниците. Могат да се изпозлват помощни предмети като възглавница, листове и моливи, с които играчите да измислят как да минат през „лавата“, за да стигнат до предварително набелязаната цел. Играта може да бъде състезателна или да се прави за време.

Игра с балони

Необходими са поне двама участници, които да закрепят с телата си надут балон и по този начин да стигнат до определна цел без балонът да пада или да се пука.

Игра с препятствия

Опъват се дебели конци, така, че да образуват мрежа, през която да може да се мине без участниците да докосват „мрежата“. Могат да се добавят всякакви елементи, които да разнообразят и усложнят играта.