Творчески проекти за деца

Творческите занимания, наред с възможностите за спонтанна игра и посрещането на детското любопитство подпомагат развитието, самооценката и доброто настроение на детето.

Тук ще бъдат представени някои творчески активности, които могат да се адаптират и за най-малките.

Апликации

Необходими са цветни листа, страници от вестници и списания, сухо лепило и ножици. За някои деца са достатъчно само материалите, идеята и вдъхновението. За други е необходима помощта на възрастен.

На лист хартия се очертават различни фигури – къщички, дървета, хора, цветя, могат да се очертаят ръцете или стъпалата на детето. Фигурите се разчертават, така че да се оформят квадратчета, триъгълници, подготвтят се подходящи цветни парченца и детето може да създаде красива декорация за стаята си, за картичка или просто пъстра картина.

Апликациите са подходящи за деца от всякакви възрасти, дори много малките, подкрепени от възрастен могат да залепят готовата картинка или да направят заедно с родител по-голяма фигура от предварително подготвени квадратчета, триъглъничета, кръгчета. С времето детските ръчички укрепват и малкият човек може все по-добре да ги управлява. Много игри и несложни творчески дейности подпомагат този процес, забавляват детето, запознават го с различни материали, подпомагат увереността му, че само може да конструира и създава.

Апликации могат да се правят от всякакви парченца цветна хартия, но също и от вестник, списание. Картините могат да са тематични – град, море, коли, гора.

Могат да се ползват готови картинки и така да се създават колажи.

Кашонено творчество

От парчета от кашони могат да се създадат множество творески проекти. Би могло да се ползва и картон, но кашонът се огъва лесно, придава по-плътен вид на изработеното, може да се ползва за направа на маски, табели, къщички, роботчета, коли. За залепване на отделните части е добре да се ползва бяло лепило за картон, сухото не е достатъчно силно.

Необходими са хубави ножици, кашони, бои и четки.

Макети

Макетите се изработят от всякакви кутии или подходящи съдове. В кутиите могат да се създадат приказни светове според интересите на детето или по конкретна тема – зоологическа или ботаническа градина, гора, планети, остров, град. Могат да се използват по-малки кутии, които да се облепят или оцветят, малки фигурки, изкуствени или живи растения и всичко, което е интересно и съотнесено към темата.

Творческите проекти разиват креативността, логиката, създават отношение към красивото, интерес към мисленето на варианти и решения. Днешните деца имат нужда повече от всякога да бъдат ангажирани в подобни занимания, тъй като количествата играчки, с които повечето от тях разполагат, удобствата не създават усещане за липса, която да провокира копнеж и съзидателност.