Куклата-цвете на Франсоаз Долто

В текста, озаглавен „Психоаналитично лечение с помощта кукла-цвете“, поместен в сборника с клинични есета на Франсоаз Долто „Играта на желанието“ , Долто описва работата си с едно интересно нейно откритие – използването на кукла-цвете при психоанализа на деца.

Куклата се появява като идея при психоанлитичната работа с момиче на пет години и половина с изоставане в развитието, монотонен говор, стереотипна усмивка, соматични смущения и т.н. Случаят е подробно описан в сборника. Детето не харесва кукли и играчки. Долто предлага на майката на детето да му изработи кукла, която вместо глава има цветче на маргаритка, а тялото е зелено. Тя е забелязала, че всички деца рисуват първо маргаритки при изображенията си на цветя и предполага, че маргаритката символизира либидото, когато гениталността още не е осъзната.

Според Долто и близките на момичето промяната в поведението му е започнала, когато е получило своята кукла-цвете. Постепенно детето проктира негативното си поведение върху куклата. Настъпват промени в говора, поведението, игрите, храненето. С времето момичето продължава да се развива нормално, съответно на възрастта си и след приключване на психоаналитичните срещи.


Франсоаз Долто решава да използва куклата-цвете и в други случаи в практиката си.
Тя въвежда куклата преднамерено в психоаналитичната работа, за да служи за опора на преноса. Описва няколко случая, свои и на колеги, използвали куклата, не само при психоанализа на деца, но и при работа с възрастни. Куклата-цвете буди емоции, за които Долто предполага, че са белязали началните етапи от развитието на нейните пациенти. Тя провокира нежни и агресвини импулси, които в описаните случаи водят до свободно изразяване, освобождаване на емоции, в следствие на което настъпва промяна и оздравяване.

Приликите на куклата с човешка фигура, но с липсващи части, очевидно събужда възмущение, агресивни емоции в описаната психоаналитична работа с възрастни. „Това е лошо копие на онова, което е нормално да съществува.“ казва една от пациентките, виждайки куклата-цвете по време на анализата си. Именно срещата с онова, което не е означанено води до проявата на психични процеси, имащи връзка според Долто с най-ранното развитие на човека, там където според нея нещо се е случило или не по болезнен начин.

Описаните в сборника случаи с работа с кукла-цвете са интересни за специалистите, психолози, аналитици, терапевти, но и за всеки, който се интересува от уникалния начин, по който се формира човешкото същество.

Текстът е изготвен по есето „Психоаналитично лечение с помощта на кукла-цвете“ на Франсоаз Долто от сборника „Играта на желанието“ – част 1; издателство „Критика и хуманизъм“

Споделете с...