Кога да потърсим детски психолог

Психологическа подкрепа за дете може да се потърси във всички случаи, в които родителите преценяват, че нещо от емоционалния свят на детето ги безпокои, когато детето има необичайни и притеснителни поведения или прояви, в случаи на тежки житейски събития и ситуации. Родителят би следвало да търси специализирана помощ винаги, когато срещне затруднение с детето, за което няма решение или разбиране.

Както се случва тялото да се разболее, което да ограничи неговата функционалност, така психичното страдание, което изпитва човешкото същество се отразява на физическото, поведенческо и социално живеене.

Търсенето на психологическа помощ говори за това, че се забелязва смущение в емоционалната сфера, което има своите проявления и което пречи на качеството на живот.

Няма възрастово ограничение за работата с деца. Възрастта има отношение, когато има нужда от диагностика, но не и за осъществяване на психотерапия.

Не всеки психолог има условията или подготовката да работи с много малко дете, но това не означава, че дете на възраст под три години не може да получи психологическа и терапевтична помощ. Напротив, колкото по-рано родителят си даде сметка, че има проблем извън родителската компетентност и се обърне към специалист, толкова по-навременна подкрепа би могла да се осъществи и в много случаи да се намери решение или да се избегне допълнително задълбочаване на проблема. Дори, когато е налична симптоматика, характерна за определени състояния или заболявания, ранната психологическа и терапевтична работа може да подпомогне детето и родителите в постигането на разбиране, приемане и живеене в нежелани и затрудняващи условия.

Психотерапията не е само за вербалните и физически здрави деца. Напротив, думите, играта, творчеството, всичко което може да докосне и обогати детската личност, да я подпомогне в справянето, развитието и живеенето, неща които са от компетенциите на детския психолог, биха имали полза за всяко едно дете, независимо от възрастта, нивото му на развитие, здравословното му състояние.

При деца, при които има нарушения още с раждането или в ранна възраст е добре паралелно с грижите за тялото, да се осигури и психологическа подкрепа, която да подпомогне детето, а и родителите в посрещане на проблема, която да позволи бебето или малкото дете да влезе в света по щадящ начин и да осигури доколкото е възможно разбиране на случващото се. Тъгата, страхът, гневът на родителите на бебе с нарушение, са неща, с които е наложително да се работи, които следва да се изговорят и подкрепят от специалист. Получаването на адекватна професионална намеса, би могла да подпомогне новия човек в живеенето му с конкретните ограничения.

Консултация с детски психолог може да бъде потърсена във всички случаи, в които родителите срещат затруднения в разбирането, комуникацията и отношенията с бебето, детето, тийнейджъра.

Общуването с новороденото е тема, по която работи френският психоаналитик Мириам Сежер. Според нея, бебето има нужда от думи, които да го въведат в света и да го запознаят с историята му. В книгата си „Думи, за да се родиш“ тя говори за това, как „лечението чрез говорене“ може да помогне на страдащите бебета и техните родители.

В ранна детска възраст родителите могат да се консултират с психолог при забелязани особености на детето, свързани с развитието, социализирането, поведението, храненето, сънят, активността и всичко, което изглежда необичайно и не се променя с времето.

Много често съвременният родител се оказва объркан в усилията си да предостави най-добрите грижи за детето си, да го възпита, подкрепи и подготви за живота. Когато родителят се изправи пред поведение, отношения или друго, с което не може да се справи, и което му носи безпокойство, той би могъл да изговори притесненията си с психолог и да се консултира за евентуалното решение на конкретния проблем.

При деца, при които се забелязва изоставане или липса на говор е добре да се работи с писхолог. Логопедът е специалистът, който ще се погрижи за техниката, упражненията, изучаването на говора, но психологът, терапевтът са хората, които работят с детето по посока на неговото желание към ползването на езика.

При по-големите деца, които посещават детска градина или училище обикновено учителите дават знак, ако нещо ги безпокои по отношение на детето.

Винаги е тежко за родителите, когато нещо с детето не е както трябва. Важно е да се знае, в консултирането и терапията няма нищо страшно. Терапията може да подпомогне детето или тийнейджъра в неговите лични търсения, тревоги, фантазии по един щадящ начин, така че конкретната симптоматика да намалее или изчезне.