Детето, неудобните въпроси и тайните

На всички родители се случва детето да зададе въпроси, които предизвикват неудобство и объркване. Те могат да бъдат в сферата на сексуалното, отношенията, произхода, да засягат теми за смъртта, семейни тайни или друго, което притеснява възрастния.

Важно е детските въпроси да не остават без отговор.

Така наречените благородни лъжи е добре да бъдат използвани много внимателно, тъй като обикновено децата, особено по-чуствителните и наблюдателните разбират, че нещо тревожи родителя или че нещо скрито от тях се случва в семейството. Такова знание, неподкрепено от възрастния, който би могъл да внесе яснота, от една страна, създава преграда в отношенията родител-дете, а от друга, дава повод за фантазиране, което неясно и неизговорено би могло да се окаже проблем, с който детето не може да се справи само.

Нещата, за които детето пита следва да получат някакъв отговор, да стане ясно че няма забрана да се пита, въпреки, че не винаги възрастният може да отговори, особено ако нещо му тежи или го разстройва. Няма нищо лошо позицията на върастния да бъде обяснена и дори детето да бъде насочено към друг човек, който да отговори на конкретния въпрос.

Добре е да се пита какво всъщност интересува детето, когато задава въпроси. Не винаги това става ясно. Когато се изясни какво иска да разбере младият човек, родителят може да прецени отговора си. Няма нужда да се говори повече от това, което истински вълнува детето.

Възрастният не е безгрешен, нито може да предпази детето от всички неприятни емоции. Спестяването на информация, която би могла да е трудна за понасяне, но важна за детето, го лишава от правото му да знае, правото му да тъгува или да му е тежко. Детството не е една безкрайна радост и удоволствие от живота, а време, в което младият човек се учи и експериментира какво е да си себе си, какво е да си в живота, света, как да взаимодействаш с околните. Спокойната и сигурна среда са от голямо значение за детското развитие, но тя не би следвало да бъде осигурена с цената на тайни, недомлъвки и забранени въпроси. Тайните, скритите неща, отказа на възрастния с поведение или думи да разговаря с детето за определени теми създават обратното на спокойствие и сигурност.

Едно дете се нуждае от правото да пита и да говори, да бъде чувано, да бъде въвеждано в света на възрастните внимателно и съобразено с възрастта и нивото на разбиране. Необходимо е доверие, че възрастният ще подкрепи, разясни, подпомогне винаги, когато може детето в неговото порастване.